View Single Post
  #8  
Old 03-17-2014, 03:40 AM
ghostine ghostine is offline
Junior Member
 
Join Date: Mar 2014
Posts: 12
Default
Kh?ch sạn InterContinental Nha Trang l? một kh?ch sạn mới nhất trong bộ sưu tập sang trọng InterContinental kh?ch sạn với 279 ph?ng hiện đại theo hướng vịnh Nha Trang xanh. InterContinental Nha Trang c? ph?ng hội nghị được trang bị tiện nghi hiện đại v? ph?ng tiệc rộng r?i c? thể chứa đến 725 kh?ch, v? một loạt c?c cuộc họp địa điểm linh hoạt rộng r?i trong việc sử dụng ?nh s?ng tự nhi?n. Nh? h?ng v? qu?n bar kh?ch sạn, nơi bạn c? thể thưởng thức những m?n ăn ngon. Spa InterContinental với hương thơm lan tỏa v? ph?ng massage l? nơi ho?n hảo để bạn c? thể kh?i phục lại tinh thần sau một ng?y bận rộn, đầy ?p lực.
Reply With Quote